Wanneer u met kanker te maken krijgt verandert er veel in uw leven. U krijgt vaak met meerdere zorgverleners te maken. Een goede samenwerking, met u en de verschillende zorgverleners onderling, is hierin belangrijk en aangenaam.

Wie zijn wij

OncoTwente, het in oncologische zorg gespecialiseerd team, actief in de regio Twente Oost. We zijn zorgverleners uit de eerstelijn die gespecialiseerd zijn in de behandeling en begeleiding van mensen met kanker en hun naasten, mantelzorgers, tijdens en na de medische behandeling van kanker. Ons team bestaat nu uit: oncologisch fysiotherapeut, ergotherapeut, diƫtist, wijkverpleegkundigen, logopedist en beeldende therapeut.

Hoe werken wij?

We werken vanuit onze eigen praktijken. We werken via korte lijnen en zijn flexibel inzetbaar. Iedere zorgverlener stelt met u een individueel behandelplan op, dat is gebaseerd op uw hulpvraag. Behandeling vindt plaats in de praktijken of als dat nodig is aan huis.

OncoTwente verbindt zorgverleners in de eerste lijn en met die uit de algemene en academische ziekenhuizen (tweede lijn) en gespecialiseerde kankercentra (derde lijn): Dit is multidisciplinaire samenwerking. Wij zijn op de hoogte van elkaars werkwijze. De zorgverleners binnen OncoTwente stemmen de zorg vanuit bijvoorbeeld het ziekenhuis zoveel mogelijk af met paramedische (en psychologische) zorg bij u in de buurt, in de verschillende fasen van het behandelproces: curatieve fase, herstelfase, palliatieve fase en terminale fase.

De zorgverleners voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen (we zijn ingeschreven bij de Kwaliteitsregisters) en werken volgens de landelijke richtlijnen. We ontwikkelen voor volwassenen met kanker op basis van deze landelijke zorgmodules een lokaal aanbod.