Missie

Het OncoTwente. Een Multidisciplinair Oncologisch Netwerk in en om Enschede heeft als missie: Uw kwaliteit van leven optimaliseren door goede samenwerking met u en de betrokken zorgverleners onderling. Voor de verwijzers het aanspreekpunt zijn, in oncologische zorg gespecialiseerd team, die de benodigde zorg snel kan starten, bij u in de buurt. Een belangrijke rol hierin speelt de goede kennisuitwisseling met verwijzers en betrokken zorgverleners in de behandeling en begeleiding van mensen met kanker.

Visie:

"Een zo optimaal mogelijke zorg voor mensen met kanker, afgestemd op de individuele wens en behoefte. Door middel van een optimale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste, tweede en eventueel derde lijn."

Doelen

OncoTwente heeft een aantal doelen:

  •  Oncologische gespecialiseerde zorg verlenen in de eerste lijn, in de buurt van de  cliënt.
  •  Laagdrempelige, multidisciplinaire, zorg, zo volledig mogelijk afgestemd op de  cliënt.
  •  Goede samenwerking en kennisuitwisseling met de zorgverleners binnen de eerstelijn, tweede en
     derde lijn; we streven naar soepele informatieoverdracht waar de aanmelding ook begint: eerstelijn
     of tweede of derdelijn.
  •  Volgens de landelijke richtlijn oncologische revalidatie werken, lokaal uitwerken.
  •