Verwijzing en vergoeding

Om gebruik te kunnen maken van de verschillende zorgverleners die betrokken zijn bij het oncologisch netwerk, kan een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig zijn of gewenst. U kunt hiervoor het best uw polis van de zorgverzekering nakijken en op de site van de desbetreffende hulpverlener nagaan.